ksmk

Klæbu Skolemusikkorps

  • Har et tett samabeid med kulturskolen. Her finner du elever som både går på Tanem skole, på Sørborgen skole, på ungdomsskolen og på ulike videregående skoler.
  • Alle tre dirigentene i skolekorpset er ansatt i kulturskolen. Dette gir forutsigbarhet og trygghet for musikantene som møter de voksne flere ganger i uka.
  • Alle musikanter får automatisk elevplass på sitt instrument i kulturskolen med "korpsreduksjon" i kontingenten. Det forusettes av du er elev på instrumentet ditt i hvertfall til etter ungdomsskolen. Dette er omtalt i skolekorpsets vedtekter.
  • På kulturskolen får du opplæring i hvordan du skal håndtere og spille deg god på instrumentet ditt- i korpset blir du god på å spille sammen med andre som også liker å spille- uansett alder.
  • Hver høst har vi samarbeidsprosjekt om Luciakonserten i tillegg til flere elevkonserter i ulike smågrupper.

Klæbu Skolemusikkorps sin hjemmeside finner du mer informasjon om korpset, samt kontaktinformasjon.


Speedadmin

Kommunikasjon mellom elev, lærer og hjem - les mer. Logg inn | Veiledning

Søk om plass