KULTURSKOLEN SOM RESSURSSENTER OG SAMARBEIDSPARTNER

  • KJØP AV TJENESTER

*Dirigenttjenester til kor og korps

*Spilleoppdrag på møter og samlinger i ulike regier.

  • LOKALER TIL FLERBRUK

Med nye flotte lokaler på Sørborgen kan vi nå tilby våre samarbeidspartnere lån av møtelokaler, et treffsted på ettermiddag/kveld, øvelokaler til våre elever.

Hos oss er det  nå også plass til minikonserter i kulturkjelleren.

  • PROSJEKTSAMARBEID

*Luciakonserten i desember- et samarbeid med Klæbu Skolemusikkorps hvor vi har med aktører i Luciakoret og i korpset.

*Tanemsrevyen- et samarbeid med Tanem skole der kulturskolen stiller med egne innslag, og har et lærerband til klasseinnslagene.

* Samarbeid med Klæbu opplæringssenter der målgruppen er en innføringsklasse for flyktninger 

 


Speedadmin

Kommunikasjon mellom elev, lærer og hjem - les mer. Logg inn | Veiledning

Søk om plass