Kulturskolen i Klæbu og Trondheim går sammen til en skole 1.1.2020. Den nye skolen blir hetende Trondheim kommunale kulturskole.

I overgangsfasen jobber vi med å bli kjent med hverandre og samkjøre oss.

Begge skolene har lagt ned et stort arbeid i fagplanutvikling.

Vi har nok brukt forskjellige ord men innholdet er ganske likt, så vi bruker nedenforliggende fagplan.

TKK-KIK-fagplan-2018.pdf


Speedadmin

Kommunikasjon mellom elev, lærer og hjem - les mer. Logg inn | Veiledning

Søk om plass