Kulturskolens priser finner du i Klæbu kommunes betalingsregulativ:

 

Oppsummert: Betalingssatser for foreldrebetaling pr 2018:

Vanlig helplass 3 280
Helplass med korpsreduksjon 2 870
Kulturverksted 1 948
Kulturkarusell 1 948
Diverse kurs Fra 800- 1 500
Eksterne oppdrag Fra 500
   

 

Søskenmoderasjon; 
Hver elev ved Kulturskolen kan (som hovedregel) ha to plasser.
Det gis 50% moderasjon for den første plassen til barn tre, fire osv.

Friplass kan søkes om familiens inntekt er inntil 300.000.
Det søkes med siste års skatteligning til Kulturskolen.


Speedadmin

Kommunikasjon mellom elev, lærer og hjem - les mer. Logg inn | Veiledning

Søk om plass