Kulturskolen er svært glade for å kunne invitere sine elever og familier til nye flotte undervisningslokaler på Sørborgen skole.

Etter skoletid låner vi de nye klasserommene til instrumentaundervisning. 

I den nye kulturkjelleren, storsalen vår, har vi nå god plass til storgruppeundervisning, drama, bandspilling og elevkonserter.

Like bak kulturskjelleren finner vi det nye kunstatelieret vårt der elever på faget "visuell kunst" boltrer seg. Her har også gruppeundervisningen sine bordaktiviteter.

På det gamle musikkrommet har vi nå fått et superfint øverom for lærere og elever. I tillegg skjer det også her instrumentalundervisning etter skoletid.

Sist men ikke minst; Kulturskolens administrasjon har flyttet inn på den ombygde og utvidede "blåcella" (like ved inngang til skoleadmoinistrasjon) Her har kulturskolelærerne fått arbeidsplasser og administrasjonen kontorlokaler. Dette er blitt et godt rom for fellesaktiviteter til de 14 kulturskolelærerne.

 

Ta gjerne turen innom!

 

 


Speedadmin

Kommunikasjon mellom elev, lærer og hjem - les mer. Logg inn | Veiledning

Søk om plass