KULTURVERKSTED (1.TRINN)

Kulturskolens lavterskeltilbud: Barnegrupper rett etter skoletid. Innholdet er basert på rytmikk med sang, spill, noteinnføring, forming, bevegelse, lek og drama. Vi vektlegger opplevelse og kreativitet på barnets egne premisser. Her fokuseres det på personlig utvikling og trygghet i gruppe. En flott innføring i musikkens verden.

Året starter med Anjado og hans forunderlige reise for å finne "fuglenes glade sang" "vindens sus" og "dansens glød". Her blir det mye kreativt å både lytte,se,bevege,prøve på.

Til jul er vi med på den store Luciakonserten i Klæbuhallen. En konsert i samarbeid mellom skolekorpset og kulturskolen.

Semestret avsluttes med "Kongens julebord".

I vårsemestret bygger vi videre på det vi har gjort alt etter hvordan gruppa utvikler seg. Vi har siste undervisningdag

 

 

Det undervises på Sørborgen skole: torsdager kl 13.15-13.55 pris 998,- pr semester.

                           Tanem skole:      tirsdager kl 12.30-13.10 pris 998,- pr semester.

Kontakt Ruth Eriksen for nærmere info.      

Søknadsskjema her.


Speedadmin

Kommunikasjon mellom elev, lærer og hjem - les mer. Logg inn | Veiledning

Søk om plass