Notisbok

Kulturskolen har tilbud til deg som ønsker å bruke dine kreative  skaper-evner innenfor visuell kunst.

Tilbudet gir opplæring innen et vidt spekter visuelle utrykksformer som tegning, maling, skulptur, grafikk, animasjon, foto, tagtool mm.

Vi legger vekt på at elevene i møte med lærer og medelever skal utvikle og få tillit til egen skaperevne.

Vi jobber i prosess og langsiktig der blant annet tegning ofte inngår som grunnlag for arbeid med andre utrykksformer. 2 ganger i semestret er det langøkter som del av undervisningen.

Vi underviser ukentlig i nye lokaler på Sørborgen skole.

 

3.og 4.trinn           Tirsdag 17.30-18.30

5-7. trinn              Tirsdag 18.30-19.30

7.trinn og oppover Tirsdag 19.30-21.00

 

Søknadsskjema her.