Kulturskoledans

 

dansDans tilbys i samarbeid med Trondheim kommunale kulturskole.

Vi ønsker å utvikle et grunnlag for dans i Klæbu, og med utgangspunkt i at dans er for alle, understreker vi at det ikke trengs noen forkunnskaper for å delta.

Danselærer er Kine Kvarme Tørring som har bred pedagogisk bakgrunn og jobber for tiden både på kulturskoler og videregående danselinjer. Hun setter opp store prosjekt men er like interessert i den enkelte elevs utvikling på alle nivå.

Elevene får kjennskap til ulike danseformer som hip-hop, jazz, moderne og klassisk ballett. De får utvikle sine danseferdigheter gjennom arbeid med grunnleggende danseteknikk, samt jobbe kreativt både individuelt og i gruppe.

 

De ulike tilbudene er:

2. og 3. trinn: onsdager  kl 13.15     

4. 5.og 6. trinn onsdager kl 14.25-15.10

7. trinn og ungdomsskole onsdager kl 15.10-16.10 

 

Sted: Sørborgen

Høstsemester: kr 1681,- Vårsemester vil følge nye Trondheim kommune sitt betalingsregulativ.

 

 

Vi har ledige plasser og tar opp fortløpende.

 

SØK HER

 Fagplan

Scenekunst - Dans

Undervisningen har som siktemål å utvikle og ivareta elevens danseglede og mestringsfølelse, og bevare og videreutvikle elevenes egen skaperkraft. Elevene skal få forståelse av dans som uttrykksform, lære å forme og formidle dans. Læringsmålene inngår i en progresjonsplan tilpasset den enkelte elev og elevgruppe, deres tekniske nivå og alder.


Læringsmål:

Tekniske og sceniske ferdigheter

Kroppsbevissthet og fysisk arbeid
Elevene vil lære teknikker for å øke kroppsbevissthet og mestre fagspesifikke ferdigheter relatert til egen kropp, nivå og fagets egenart. De skal lære å arbeide selvstendig med å memorere koreografi. De skal lære forholde seg til musikk, utvikle musikalsk forståelse for frasering, holde takt og øve musikalitet. Undervisningen gir kunnskap om trening av styrke og fleksibilitet og tekniske ferdigheter, og hvordan en tar vare på kroppen. Vi legger vekt på å utvikle et sunt og godt forhold til egen kropp.

Rom- og formforståelse,
Elevene skal utvikle sansen for bevegelse, og lære danseuttrykk relatert til ulike rom og arenaer. De får øve kompleksitet i koreografi med differensiering i solo, duett og trio til større ensemble.

Øving, selvstendig arbeid, selvdisiplin

Elevene blir kjent med regler og rammer i danseundervisningen, undervisningsmetoder og danseklasse-etikk. De lærer å vise respekt for dansekulturens normer og verdier; være forberedt, positiv og motivert i dansetreninga, vise god treningskultur og selvdisiplin. De lærer rutiner og arbeidsmetoder for selvstendig arbeid. Elevene lærer samtidig til å reflektere over egen læring og utvikling.

Samspill og sosiale arbeidsprosesser

Eleven skal oppleve glede ved å mestre, skape og utøve i samarbeid med andre gjennom arbeid i ulike relasjoner og grupper. De skal også arbeide med spilleregler og gruppedynamikk, og trene på å sanse og lytte til de andre i gruppa. Slik øver vi elevene i å gi trygghet og ta ansvar for både seg selv om medelevene.

Teori- og dansehistorie

Som integrert del av undervisningen får elevene økt kjennskap til grunnleggende teori- og dansehistorie. Vi legger vekt på å formidle dansens mangfold og rolle i samfunnet, og få elevene med i samtaler om dans.

Sjangerforståelse

Elevene skal lære om ulike sjangre i scenisk dans som jazz, klassisk, hip/hop og moderne dans. Elevene skal forstå prinsipper for improvisasjon og koreografi.

Sceneproduksjon

Dans er scenekunst, og møte med publikum er en viktig del av danseformidlingen. Elevene får kunnskap om enkle koreografiske prinsipper og får delta i skapende prosesser, fra idé til produkt. Vi arbeider med alt fra små til store fremvisninger, fra åpne prøver for foreldre og venner i undervisningslokalet, til større danseoppsetninger. Slik oppøver også elevene forståelse av formidling, koreografisk nyansering og dramaturgiske verktøy.


Speedadmin

Kommunikasjon mellom elev, lærer og hjem - les mer. Logg inn | Veiledning

Søk om plass